Dodatek mieszkaniowy

zieleń

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez gminę w celu dofinansowania tych wydatków, które ponoszone są w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy przyznają na wniosek osoby uprawnionej: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać ten dodatek, należy złożyć w miejscowym ośrodku pomocy społecznej bądź urzędzie miasta lub gminy odpowiednie dokumenty:
– wypełniony wniosek, potwierdzony u zarządcy/administratora domu oraz pobrany od niego wydruk opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek;
– deklarację o wysokości dochodów osoby samotnej/rodziny za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku;
– dowód tożsamości ze zdjęciem i dokument potwierdzający zapłatę czynszu.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej mają prawo wizytować składających wnioski w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz zażądać od nich złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ( pod groźbą odpowiedzialności karnej).

Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym o charakterze socjalnym. Przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w wysokości uzależnionej od ich stanu rodzinnego. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony. Jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia, gwarantowany przez ustawę Karta Nauczyciela.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy
Wysokość dodatku mieszkaniowego za każdym razem wyliczana jest indywidualnie – zależy od kosztów utrzymania mieszkania, liczby osób w rodzinie i jej dochodów.

Przy wyliczaniu dodatków istotne są następujące parametry:
•  w gospodarstwie jednoosobowym – jeżeli dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury, opłaty mieszkaniowe nie mogą być większe niż 15% domowego budżetu; jeżeli dochód przekracza ten poziom, opłaty mogą wynieść 20%;
•  w gospodarstwie 2-, 3-, 4-osobowym – jeżeli dochody całej rodziny są niższe od niższej emerytury, wydatki mieszkaniowe nie powinny przekroczyć 12% tych dochodów; jeżeli dochody całej rodziny są równe najniższej emeryturze lub od niej wyższe – wydatki mieszkaniowe nie powinny przekroczyć 15% tych dochodów;
•  w gospodarstwie 5-osobowym lub większym – jeśli dochody nie przekraczają najniższej emerytury, wydatki mieszkaniowe nie mogą być większe niż 10% dochodów; jeżeli dochody są równe lub wyższe od najniższej emerytury – wydatki mieszkaniowe nie mogą być większe niż 12% tych dochodów.

Dofinansowanie do czynszu
Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, spełnia kryteria ustawy – w ciągu miesiąca od złożenia wniosku dostaje decyzję administracyjną, przyznającą dofinansowanie na okres 6 miesięcy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku).
Przyznany dodatek przelewany jest bezpośrednio na konto administracji budynku, w którym dana osoba mieszka – jej należności za mieszkanie są więc automatycznie pomniejszone. Pieniądze do rąk własnych dostają tylko właściciele domów jednorodzinnych.
Wypłaty dodatku mieszkaniowego są uzależnione od bieżącego opłacania czynszu i mogą zostać wstrzymane do momentu uregulowania zaległości. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Dodatek energetyczny
Ta forma pomocy związana jest z dodatkiem mieszkaniowym, a przyznają ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli urząd pomaga już w spłacie czynszu, może też pomóc opłacać rachunki za energię. W tym celu należy złożyć wniosek oraz kopie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy i umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wysokość dodatku corocznie określa minister gospodarki. W przypadku utraty prawa do dodatku mieszkaniowego, traci się również prawo do pobierania dodatku energetycznego.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy
Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy jednocześnie spełnić 3 warunki:
– posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, akt własności, spółdzielcze prawo do lokalu), ewentualnie oczekiwać na przysługujący lokal zamienny lub socjalny,
– uzyskiwać miesięczny dochód poniżej 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. aktualnie 1544,48 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. aktualnie 1103,20 zł,
– zamieszkiwać w lokalu o powierzchni użytkowej, która nie przekracza określonych norm metrażowych.

Ustawa o dodatku mieszkaniowym
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2013, poz. 966 ze zmianami)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. Nr 156, poz. 1828/.

Podstawa prawna dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli: – ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony przez Dz.U. z 2014 r. poz. 191.

Osiedle dziś – estetycznie, bezpiecznie, wspólnie z sąsiadami

Kiedyś trzepak i kosz na śmieci. Później huśtawka i ławka. A z czasem pierwsze place zabaw. I to by było na tyle atrakcji. Tak kiedyś wyglądały podwórka. A co dziś znajdziemy na osiedlowych dziedzińcach? Jak zmienia się sąsiedztwo naszych osiedli?

Dzisiejsze osiedla wyglądają zupełnie inaczej. Prawdziwych trzepaków już nie ma. Niemniej pojawiły się inne urządzenia i meble osiedlowe, które jeszcze lepiej służą integracji mieszkańców. Na budowanych przez nas osiedlach stosujemy przeróżne rozwiązania, które służą wspólnemu odpoczynkowi, biesiadowaniu czy sąsiedzkiej rozmowie. Jednym z ciekawszych są np. amfiteatralne siedziska przy fontannie. Na wielu osiedlach zamontowaliśmy także pergole. Gdy tylko oplecie je winorośl, staną się klimatycznym miejscem wypoczynku.

pergola ławka

Chętnie stosujemy także wszelkiego rodzaju stoliki do gier zespołowych, a nawet stojaki do gry w kółko i krzyżyk. Liczymy, że takie miejsca zachęcą mieszkańców do rodzinnych gier i zabaw na świeżym powietrzu.

gry

 

Place zabaw to dziś kolorowe bujaki, zjeżdżalnie, piaskownice czy w końcu wielostanowiskowe urządzenia, gdzie jednocześnie może się bawić kilkoro dzieci. Wszystkie montowane przez nas zabawki mają odpowiednie atesty. Montowana jest też bezpieczna nawierzchnia.

bezp. nawierzchnia

Dla młodzieży z kolei przygotowujemy m. in. stoły do gry w ping-ponga czy siłownie plenerowe. Wierzymy, że ruch na świeżym powietrzu krzepi! 😉

siłownia pingpong

Tak zwana mała architektura (kosze, ławki) wcale nie jest taka mała. Prócz ławek stosujemy również ławki bujane, siedziska drewniane, murki kamienne. Na osiedlach zobaczymy także: punktowe oświetlenie w technologii LED najciekawszych obiektów małej architektury czy nawiązania do nazwy osiedla (np. schemat układu słonecznego wkomponowany w posadzkę dziedzińca na osiedlu Pod Słońcem).

dziedziniec układ słoneczny

Każde osiedle otrzymuje także swoją identyfikację. Ich przykłady opisywaliśmy w artykule: Szczegół ma znaczenie.

szczegół

Nawet zewnętrzne miejsca postojowe nie muszą być sztampowe. W Krakowie, aby podkreślić lotniczą przeszłość miejsca, na parkingu wymalowaliśmy elementy nawiązujące do szachownicy stosowanej na polskich samolotach wojskowych.

parking szachownice

Nowym rozwiązaniem są zbiorniki śmietnikowe montowane pod ziemią. Nad powierzchnię wystaje jedynie część służąca do wrzucania odpadów.

śmietnik

Bardzo ważnym elementem każdego osiedla jest zieleń. Projekty zieleni opracowują wyspecjalizowane pracownie konserwacji zieleni. Dendrolodzy sprawdzają, które drzewa należy zostawić, które można przesadzić, a gdzie przyjmą się nowe nasadzenia. Architekci krajobrazu dobierają z kolei takie gatunki krzewów, bylin i traw ozdobnych, aby zarówno cieszyły oko, ale jednocześnie dobrze radziły sobie w miejskim ekosystemie i były pożyteczne – np. przechwytywały zanieczyszczenia czy nie wywołały alergii.

trawy ozdobne zieleń

 

Staramy się dbać nie tylko o zieleń na osiedlach. Jeśli w okolicy jest zaniedbany skwer czy park, rozmawiamy z sąsiadami, aby wspólnie zrewitalizować takie miejsce. Tak było m. in. w Poznaniu. Dobra współpraca z Radą Osiedla „Główna” oraz lokalną społecznością przyniosła efekt – park Nadolnik odzyskał dawny blask. Dziś to jeden z piękniejszych parków Poznania – ze starodrzewem i stawem. Projekt wsparliśmy finansowo, co przyspieszyło rozpoczęcie prac. Na zaniedbanym od dziesięcioleci terenie wytyczono alejki i ścieżki rowerowe, wybudowano duży plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową i tor saneczkowy. Ustawiono ławki i elementy małej architektury. Obecnie jest to ulubione miejsce wypoczynku okolicznych mieszkańców.

park staw park alejki park plac zabaw

Angażujemy się także w powstawanie miejskich ulic. Budujemy jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, a także stawiamy latarnie. Ostatnio wybudowane ulice, które zostały przekazane miastom to np.: ul. Orlińskiego w Krakowie czy ulice na warszawskim Mokotowie. Dbamy również o estetykę terenów miejskich przy naszych osiedlach. Sadzimy zieleń, montujemy ławki i stojaki rowerowe.

od ulicy

Antresola daje wiele możliwości

hall_gora

Mieszkanie z antresolą to wyzwanie. To też większa przestrzeń po obrysie typowego mieszkania. Podpowiadamy, jak można podzielić i urządzić tę przestrzeń. Sposoby aranżacji zależą od liczby domowników, ale i ich potrzeb.

hall_gora_02

PODZIAŁ NA STREFĘ DZIENNĄ I NOCNĄ
Część tzw. dzienną (na dole) warto przeznaczyć na funkcje, jak: WC dla gości, gabinet, gościnna sypialnia, kuchnia, jadalnia i salon. Część nocna (na górze) sprawdzi się, jeśli zaplanujemy tam sypialnie domowników, dużą, rodzinną łazienkę, garderobę czy pralnię. Zalety tego rozwiązania to: prywatność i komfort wszystkich użytkowników.
RODZINA WIELOOSOBOWA
Mieszkanie z antresolą daje także możliwość innego podziału wnętrza – z przeniesieniem sypialni dzieci na antresolę. Sypialnia rodziców pozostaje wtedy na dole. Dzięki takiemu zabiegowi strefę dolną (dzienną) można przeznaczyć na integrację rodzinną, natomiast strefę górną (sypialną) – na wypoczynek i naukę dzieci.
Przestrzeń z antresolą to jednocześnie dodatkowe miejsca na przechowywanie wielu sprzętów związanych z hobby domowników: instrumentów muzycznych czy sprzętu sportowego. Na antresoli można się również świetnie bawić, a nawet zorganizować pokój zabaw. Tu dzieci poczują się szczęśliwe.
INNE SPOJRZENIE NA PRZESTRZEŃ I PROPORCJE
Wysokość mieszkania z antresolą pozwala na bardziej swobodne operowanie widokiem. Można wykorzystać „galerię” nad poziomem dolnym jako dodatkowy atut estetyczny – zarówno z poziomu dolnego (optyczne powiększenie przestrzeni), jak i górnego (wykorzystanie ścian do ekspozycji obrazów, zdjęć, dekoracyjnych dodatków).
Schody, oprócz funkcji użytkowej (połączenie komunikacyjne obu poziomów), są dodatkowym atutem estetycznym, dużą dominantą wnętrza precyzującą jego stylistykę. Schody powinny być również wygodne, aby nie powodowały dyskomfortu podczas częstego użytkowania.
Balustrada oprócz funkcji typowo praktycznej, zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania schodów i galerii, może być bardzo atrakcyjnym, spójnym elementem całego wnętrza. Materiały, które możemy stosować to: drewno, metal, szkło, szkło zbrojone.
GALERIA
Do jej projektu i przeznaczenia można podejść bardzo różnie. Można z niej zrezygnować na rzecz pomieszczeń górnego poziomu, jeżeli powierzchnia (liczna m kw.) jest nadrzędnym priorytetem. Jeżeli chcemy z niej uczynić walor estetyczny, powinniśmy ją projektować spójnie ze stylem całego dolnego poziomu. Elementami przykuwającymi wzrok będą ściany i balustrada. W przestrzeni galerii można zaaranżować przytulne miejsce pracy, bibliotekę, ekspozycję obrazów bądź zdjęć. Jeżeli ta część będzie widoczna z pozycji dolnego poziomu, doda mu estetycznej atrakcyjności oraz przestrzeni. W mniejszych mieszkaniach z antresolą, galeria powinna być w całości przeznaczana na funkcję sypialni lub pracowni.
ŚWIATŁO
W przypadku częściowego otwarcia/ połączenia górnego poziomu z dolnym zyskujemy więcej przestrzeni, optyka wnętrza się bardzo zmienia, światło z okien dolnego poziomu przenika do góry. To atut nieosiągalny w mieszkaniu jednopoziomowym.
W mieszkaniu dwupoziomowym warto stosować różnego rodzaju ciekawe oświetlenie sztuczne: ledy w ścianach, w schodach; lampy na długich linkach „spływające” w dół z górnego poziomu oraz lampy stojące. Potrzebne będą silne źródła światła oraz przemyślany projekt oświetlenia, aby oświetlenie sprawdzało się zarówno w funkcji praktycznej, tj. wskazywało komunikację, ale i estetycznej.
KLIMAT, STYL
Mieszkania z antresolą mają niewątpliwy urok i charakter, których nie osiągniemy w mieszkaniu jednopoziomowym. Przestrzeń, światło, inne możliwości aranżacyjne i większa dowolność rozmieszczenia funkcji to istotne plusy. Jeżeli konsekwentnie będą projektowane takie elementy jak dobór materiałów wykończeniowych, opraw oświetleniowych, kolorystyka ścian, podłóg, dobór dodatków (meble, tkaniny, ceramika, obrazy), to uda się wypracować ciekawe, spójne wnętrze. Schody na pewno wprowadzają niepowtarzalny klimat w mieszkaniu. To na nich będzie się toczyła akcja wielu spotkań towarzyskich, tu można także trzymać książki. Klatka schodowa daje naprawdę ogromny potencjał aranżacyjny i pod względem przechowywania, i estetyki.
Po więcej inspiracji zapraszamy na tablicę „Antresole” na Pintereście „Dobrze urządzonych”:
https://pl.pinterest.com/DobrzeUrzadzeni/antresole/
oraz na YT, gdzie można obejrzeć odcinek o zaletach mieszkania z antresolą:
https://www.youtube.com/watch?v=7sBQJMQEXms