Bezpieczne środki na rachunku powierniczym

bluszczanska_09
Mija kolejny rok obowiązywania tzw. ustawy deweloperskiej. Obowiązek posiadania rachunku powierniczego dotyczy wszystkich inwestycji, które zostały wprowadzone na rynek po 29 kwietnia 2012 roku, kiedy w życie weszła ww. ustawa. Jej głównym założeniem jest ochrona interesów nabywców. Stąd też konieczność wprowadzenia rachunku powierniczego.

Co to oznacza w praktyce?
Jak mówi Sylwia Siemiradzka, kierownik działu zarządzania finansami, taki rachunek to gwarancja, że wpłacone przez kupujących środki pieniężne są bezpieczne. – Gromadzone są w jednym miejscu i służą jako zabezpieczenie zawartej transakcji. Gwarancją wypłaty kolejnych transz na rachunek dewelopera jest spełnienie przez niego warunków zawartych w umowie – dodaje.

Rachunek zamknięty czy otwarty?
Rachunek powierniczy zarówno zamknięty, jak i otwarty wpływa na SPOSÓB finansowania inwestycji. – Daje poczucie bezpieczeństwa kupującemu – jego pieniądze trafiają bowiem na rachunek bankowy, a nie na konto dewelopera. Bank z kolei przed uwolnieniem środków (przekazaniem ich deweloperowi czy generalnemu wykonawcy) weryfikuje spełnienie szeregu warunków niezbędnych do wypłaty, m in. czy postęp budowy jest zgodny z harmonogramem – wyjaśnia S. Siemiradzka. Wcześniej ryzyko ponosił klient wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto dewelopera. Dziś odpowiedzialność bierze na siebie bank prowadzący rachunek powierniczy.

Mimo że ustawa obowiązuje już kolejny rok, wciąż są przypadki, że nie wszystkie realizowane projekty posiadają rachunek. Warto zatem dokładnie sprawdzić, czy nasze pieniądze są bezpieczne i nie są wydatkowane na niezabezpieczoną inwestycję.