Skąd zieleń na osiedlu?

zieleń
Projektowaniem osiedli zajmują się pracownie architektoniczne. To one również odpowiadają za przygotowanie projektu aranżacji zieleni. Zazwyczaj współpracują z wyspecjalizowanymi pracowniami architektury krajobrazu.
Przy realizacji wszystkich inwestycji najważniejszym dokumentem, który determinuje udział terenów zielonych w powierzchni osiedla, są warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego.
Zawsze staramy się jednak jak najbardziej uatrakcyjnić tereny zielone – są wzbogacane oryginalnymi roślinami, ale także małą architekturą, która pozwala na lepsze korzystanie z terenów zielonych. Zieleń zazwyczaj projektowana jest na wewnętrznym dziedzińcu, choć mogą to być również tereny spacerowo-rekreacyjne pomiędzy budynkami, jak na osiedlu Avia w Krakowie.
Na naszych osiedlach mamy przeróżne odmiany drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych. Są dobierane w zależności od podłoża, nasłonecznienia itp.
Wszyscy doceniamy dobrze zaprojektowane osiedla, na których są zarówno tereny zielone, miejsca rekreacji czy place zabaw, ale również lokale usługowe. Tym samym współczesne osiedle nie powinno ograniczać się do jednej funkcji. Osiedle, które daje możliwości wygodnego życia, odpoczynku czy w końcu zrobienia codziennych zakupów, a dzieciom – zabawy, jest najlepszym rozwiązaniem i spełnieniem oczekiwań przyszłych mieszkańców.