Co z tą wiechą?

wiecha 1
Uroczystość zawieszenia wiechy ma w Polsce wielowiekową tradycję. Kiedyś tak właśnie świętowano zakończenie jednego z ważniejszych etapów budowy domu, jakim było położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu. Przywilejem właściciela było przybicie ostatniego gwoździa mocującego krokiew. Następnie na najwyższym elemencie więźby dachowej mocowano kwiecisty wieniec, pęk kwiatów bądź przyozdobione drzewko. Uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim rzemieślnikom za trud i wysiłek włożony w budowę domu oraz okazją do wspólnego, radosnego świętowania.
Podobnie jest i dziś. Z tym, że przy realizacji dużych inwestycji współczesne technologie wymusiły pewne modyfikacje. Współczesna wiecha obwieszcza zakończenie robót konstrukcyjnych. Najczęściej „wjeżdża” na dach/ strop ostatniej kondygnacji przy pomocy żurawia.
Uroczysta wiecha to okazja, aby podziękować przedstawicielom inwestora, generalnego wykonawcy i wszystkich podmiotów współpracujących za wkład włożony w proces realizacji projektu.
wiecha 2
Zdjęcia pochodzą z osiedla Zielony Marysin w warszawskim Wawrze, gdzie 2 lipca 2015 roku odbyła się tradycyjna wiecha.